Home » Archive by category "Uncategorized"

Category Archives: Uncategorized

เทวสถานปรางค์แขก เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดของเมืองลพบุรีและเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองได้อย่างดีเยี่ยมสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 โดยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ปรางค์แขก” ลักษณะของปรางค์แขก เป็นปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐ มีจำนวนทั้งหมด 3 องค์ แต่ไม่มีฉนวนเชื่อมต่อกัน เหมือนปรางค์สามยอด ปรางค์ทั้งสามเรียงตัวกันในแนวเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!