Home » 2017 » July » 02

Daily Archives: July 2, 2017

สาวทอมเมืองตรังรักจริง! บ่มรัก 2 ปี ยกขันหมาก สินสอดเงินสด 1.5 แสนบาท ทองคำหนัก 3 บาท สู่ขอเจ้าสาวชาวสุพรรณบุรี เผยความรักสุกงอมขอใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลกันตลอดไป

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีรสนิยมที่ดี มีความสำนึกต่อสังคม ปณิธานนี้สะท้อนอยู่ในทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย ฯลฯ

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ห้ามประชาชนห้ามเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น ชี้ผิดกฎหมาย เข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ย้ำเตือนวัยรุ่น อย่าเสี่ยงจัดฟันแฟชั่นในร้านชนิดนี้ นอกจากไม่ได้ทำให้เท่แล้วยังมีอันตรายเสี่ยงติดเชื้อ ฟันผุ หากพบรับทำฟันแฟชั่นในพื้นที่ให้แจ้งเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลเถื่อน ตลอด 24 ชั่วโมง จะดำเนินการทางกฎหมายทันที