Home » 2017 » March » 15

Daily Archives: March 15, 2017

หนุ่มพัทลุงที่ศึกษาวิชาด้านไสยศาสตร์ เกิดคลุ้มคลั่งคว้ามีดอาละวาด จับเฉือนหัวจนเลือดอาบ กู้ภัยบุกตะครุบ พ่อชี้คล้ายของเข้า ผสมกับอากาศร้อนจัด เผยเป็นรายที่ 4 ของจังหวัดแล้ว 

ที่นี่คือบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ความกว้างใหญ่ของบึงแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง

กรมอนามัย เผยเด็กไทยอายุ 1-14 ปี กว่า 1 ล้านคน มีน้ำหนักเกินและอ้วน  เสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ แนะปิดเทอมปรับกิจกรรม