Home » 2017 » March » 07

Daily Archives: March 7, 2017

นายกฯ ปัดตอบครม. พิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ำหรือไม่ ขณะที่การประชุมครม.เตรียมพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พร้อมอวยพร”ประจิน”เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขกนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปโพนพิสัย อยู่ด้านขวามือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ โดยเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์

“วันไตโลก” ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 โดย International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็น “วันไตโลก (World Kidney Day)” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคไต หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไต และช่วยกันลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตลง