Home » travel news » ถ้ำสุมโน

สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งพลังศรัทธาจากถ้ำที่มีนามอันเป็นมงคลว่า \”สุมะโน\” ซึ่งถ้ำแห่งนี้ ได้รับการตั้งชื่อตามพระอาจารย์ เดช สุมโน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2530 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ในขณะที่ท่านมีอายุ 36 ปี พรรษา 14  พระอาจารย์ เดช สุมโน มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งจิตอธิษฐานขณะเจริญภาวนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่า ขอพบถ้ำที่ถูกใจ เป็นที่รวมญาติธรรม แล้วภาพถ้ำก็ได้ปรากฏในนิมิต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2525

หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกธุดงค์ไปในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ โดยตั้งมโนปณิธานที่จะหาถ้ำดังกล่าว แต่ก็ไม่พบ ครั้นถึงช่วงเข้าพรรษาพระอาจารย์ เดช สุมโน เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อสอนพระปริยัติธรรม ตอบแทนคุณอาจารย์ และในปี พ.ศ. 2528 พระอาจารย์ เดช สุมโน ได้ธุดงค์ไปที่จังหวัดนครพนม ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพบถ้ำดังกล่าว ในปีต่อมาขณะจำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีผู้มาบอกขณะนั่งสมาธิว่า ถ้ำดังกล่าวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนั่นเอง  หลังจากที่ได้ออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์ เดช สุมโน ได้ออกค้นหาถ้ำตามนิมิต โดยมาพำนักอยู่ที่ภูเก็ตและได้หารือกับญาติธรรมชาวภูเก็ตก่อนเดินทางมาตามหาถ้ำ และได้พบภูเขาลูกเล็กๆ ในป่า เมื่อปีนขึ้นไปก็พบโพรงเล็กๆ มีดินกลบอยู่ ภายในเป็นถ้ำที่มีลักษณะตรงกับที่ปรากฏในนิมิตเมื่อ 5 ปีก่อน จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า \”ข้าพเจ้าจะพัฒนาถ้ำแห่งนี้ ให้เป็นที่รวมญาติ สร้างบารมีรวมสายโลหิต แห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า\” เมื่อจบคำอธิษฐาน ได้ยินเสียง สาธุ สาธุ สาธุ ดังก้องขึ้นพร้อมกัน.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand