Home » news » ญี่ปุ่นขึ้นภาษีเนื้อวัวแช่แข็งจากสหรัฐ

นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นแถลงวันนี้ถึงมาตรการในการขึ้นภาษีโดยเร่งด่วนร้อยละ 50 กับเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐ

รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นประกาศความคืบหน้าในวันนี้ และว่าเตรียมที่จะชี้แจงการตัดสินใจของญี่ปุ่นกับทางสหรัฐแล้ว สำหรับมาตรการขึ้นภาษีจะมีผลบังคับใช้ทันที ในขณะที่ปริมาณเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐทะยานขึ้นเกินโควต้าตามกฎหมาย จึงต้องดำเนินการดังกล่าว อัตราภาษีทั่วไปสำหรับเนื้อแช่แข็งนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 38.5 ซึ่งตามระเบียบองค์การการค้าโลก (WTO) ญี่ปุ่นสามารถตั้งกำแพงภาษีได้เมื่อสินค้านำเข้าทะยานขึ้นเกินกว่าร้อยละ 17 เมื่อเทียบรายปี เนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐยังเผชิญกับการแข่งขันกับเนื้อวัวจากออสเตรเลียซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่น ทำให้เนื้อวัวออสเตรเลียไม่ต้องเผชิญปัญหาขึ้นภาษีจากญี่ปุ่น และสินค้าที่กันเรียกว่า เนื้อวัวออซซี่ยังได้รับความนิยมมากขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ เนื้อวัวสหรัฐและออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ 90 ของเนื้อวัวแช่แข็งนำเข้าในญี่ปุ่น .-สำนักข่าวไทย