Home » health news » “จัดฟันแฟชั่น”เสี่ยงโรคในช่องปาก

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ห้ามประชาชนห้ามเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น ชี้ผิดกฎหมาย เข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ย้ำเตือนวัยรุ่น อย่าเสี่ยงจัดฟันแฟชั่นในร้านชนิดนี้ นอกจากไม่ได้ทำให้เท่แล้วยังมีอันตรายเสี่ยงติดเชื้อ ฟันผุ หากพบรับทำฟันแฟชั่นในพื้นที่ให้แจ้งเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลเถื่อน ตลอด 24 ชั่วโมง จะดำเนินการทางกฎหมายทันที

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้กระแสแฟชั่นการจัดฟัน ยังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยซึ่งมีค่านิยมผิดๆ ว่าการจัดฟันทำให้เป็นคนเท่ห์  ทันสมัยดูดีมีฐานะ จึงมีผู้ฉวยโอกาสเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นชนิดนี้  โดยไม่คำนึงถึงอันตรายความปลอดภัยของประชาชน  การจัดฟันแฟชั่นนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว  ยังเป็นการนำสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าไปในช่องปาก ซึ่งกรม สบส. ขอย้ำเตือนประชาชนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ห้ามเปิดคลินิกหรือเปิดร้านจัดฟันแฟชั่นอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 อนุญาตให้ผู้ที่ดำเนินการคลินิกทันตกรรม จะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้น และสถานที่ดำเนินการต้องได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ วัยรุ่นที่มีฟันปกติดีอยู่แล้ว  จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดฟันแฟชั่นตามกระแส  เพราะเป็นการสร้างอันตรายให้ตัวเอง เนื่องจากผู้ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรม  อาจเกิดอันตรายตามมาเช่น ติดเชื้อจากเครื่องมือจัดฟันซึ่งอาจไม่มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ หรือได้รับอันตรายจากวัสดุที่ใช้ อาจไม่มีคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษต่างๆ ซึ่งจะถูกดูดซึมสะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนั้นการใส่เครื่องมือจัดฟันจะทำให้แปรงฟันทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ยากขึ้น อาจทำให้เศษอาหารและแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดสะสมอยู่รอบๆวัสดุที่จัดฟัน ทำให้เกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกอักเสบ มีกลิ่นปากตามมา.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth